Standard montage varmepumper

Du udfører

 • Du skal sørge for at der er en 230 volt stikkontakt med jordforbindelse til varmepumpen indvendig i huset til inderdelens netledning inden for en afstand på 0,5 meter fra indendørsdelen
 • Sørger for at der er plads til at varmepumpen kan monteres, uden at møbler, udendørsbeplantning og lignende er til gene for montøren• Sørger for et plant underlag, f.eks. fliser, leca-blokke ect. til til placering af varmepumpens ude del.

Vi udfører

 • Som standard monteres udendørsdelen max. 3 meter fra indendørsdelen
 • Borer 1 hul på ca. Ø 60 gennem en hulmur eller en trævæg til rør/slanger
 • Slanger samt afløb og kobberrør monteres på varmepumpen
 • Tilslutning til en eksisterende stikkontakt med jord samt tilstrækkelige ampere inden for 0,5 meter fra indendørsdelen
 • Indendørsdelen monteres indvendig på lodret ydervæg så der kun skal bores et hul
 • Rørtræk (Max 3 m)
 • Kondensafløb føres til jorden (Max. 3 m)
 • Kabler (Max 3 m.)
 • Kabelbakke (max 3 m.) farve: hvid
 • Udendørsdel tilsluttes og stilles på jorden. NB! Denne løsning anbefales, derved undgås evt. vibrationer i væggen
 • Gennemgang af fjernbetjening og instruktion i brug af anlægget samt salg og service og vedligeholdelse

Ikke inkluderet

 • Følgende er ikke inkluderet i “standardmontage”
 • Ekstra rør samt isolering, når indendørsdelen er mere end 3 meter fra udendørsdelen
 • Boring af hul/huller i betonvægge, der er mere end 30 mm tykke
 • Evt malerarbejde samt rengøring, og efterreparationer
 • Andet uforudset arbejde (vil blive afregnet med en timeløn a` kr. 350,00 ekskl. moms)
 • Fliser – vægbeslag eller stativ samt fundament
 • Varmepumpen skal kunne monteres, uden at møbler, evt. udendørsbeplantning og lignende er til gene for montøren